Chính sách quyền riêng tư

30/12/2023

Chính sách Quyền riêng tư này (“Chính sách”) là một phần của các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ dành cho người dùng sử dụng website diennuochanoi.vn, cho biết cách chúng tôi thu thập, tiếp nhận, lưu trữ, tổng hợp, xử lý, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ thông tin của các cá nhân và tổ chức (“Người dùng”) khi truy cập, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được cung cấp qua website

Chính sách Quyền riêng tư này có thể được điều chỉnh và sửa đổi, Người dùng nên truy cập và kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách này bất cứ lúc nào thông qua việc công bố cập nhật trên website diennuochanoi.vn

Bằng việc tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi sau ngày các thay đổi của Chính sách Quyền riêng tư này có hiệu lực, Người dùng biểu thị sự chấp thuận với nội dung của Chính sách được sửa đổi và cập nhật đó.

Thông tin Người dùng: là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người dùng hoặc dựa vào đó mà Người dùng được xác định và liên quan đến/xuất phát từ việc Người dùng sử dụng Dịch vụ và các thông tin khác được dẫn chiếu trong Chính sách này, bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu như tên, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ, vị trí, hình ảnh, thông tin CMND/CCCD, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, cáo buộc phạm tội, thông tin tài chính, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng. Ngoài ra, một số thông tin về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị, dữ liệu sinh trắc học và các thông tin khác có thể được chúng tôi thu thập khi cần thiết.

Chính sách Quyền riêng tư này gồm các nội dung sau:

 

  • Dữ liệu và thông tin mà chúng tôi thu thập.
  • Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin Người dùng
  • Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin Người dùng
  • Quyền truy cập và lựa chọn của Người dùng
  • Thông tin liên hệ

 

 

1.
Dữ liệu và thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các dữ liệu và Thông tin Người dùng cần thiết để đảm bảo việc cung cấp và vận hành các sản phẩm, dịch vụ tuân thủ các quy định pháp luật. Một số thông tin là không bắt buộc, tuy nhiên nếu không được cung cấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và trải nghiệm của Người dùng.

1.1  Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập:

 

  • Thông tin do Người dùng cung cấp.
  • Thông tin được thu thập tự động.
  • Hoạt động của Người dùng và các thông tin được tạo ra khi Người dùng tương tác với các Dịch vụ của chúng tôi.
  • Thông tin từ các nguồn khác như từ đối tác thương mại và các bên thứ ba khác.

 

Thông tin do Người dùng cung cấp

Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào do Người dùng cung cấp khi đăng ký, đăng nhập, tương tác qua các kênh tương tác khả dụng của chúng tôi hoặc bên thứ ba để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện giao dịch, tham gia các cuộc thi, trò chơi, chương trình hoặc sự kiện, sử dụng tính năng sinh trắc học trong việc nhận diện cá nhân hoặc xác thực giao dịch, liên hệ, khiếu nại, thực hiện khảo sát, điều tra…v.v.

Người dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Người dùng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Người dùng theo quy định của việc sử dụng Dịch vụ tương ứng.

Trong trường hợp Người dùng cung cấp thông tin của bên thứ ba, Người dùng có trách nhiệm và bảo đảm rằng đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó và các chấp thuận khác theo quy định của pháp luật đối với việc cung cấp thông tin cho chúng tôi và đối với việc chúng tôi sử dụng các thông tin đó theo Chính sách này và quy định của pháp luật có liên quan.

Hoạt động của Người dùng:

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua hoạt động của Người dùng và các thông tin do Người dùng tạo ra trong quá trình tương tác với các Dịch vụ của chúng tôi như các hoạt động tìm kiếm, các video được xem, hoạt động xem và tương tác với với nội dung quảng cáo, các bên thứ ba mà Người dùng liên lạc hoặc chia sẻ nội dung, hoạt động mua hàng…v.v.

Thu thập thông qua Cookie của các trang web, dịch vụ trực tuyến, tương tác của chúng tôi và các bên thứ ba để hiểu rõ hơn về hành vi của Người dùng bao gồm nhằm mục đích bảo mật và ngăn chặn gian lận, cho chúng tôi biết Người dùng đã truy cập vào những phần nào của trang web, tạo sự thuận lợi và đo lường hiệu quả của quảng cáo và việc tìm kiếm trên web, từ đó ghi nhớ sự lựa chọn của Người dùng và giúp chúng tôi mang lại trải nghiệm dành riêng cho Người dùng như cung cấp các đề xuất và hiển thị nội dung được cá nhân hóa, cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh. Người dùng có thể quản lý Cookies trình duyệt thông qua việc cài đặt theo hướng dẫn cụ thể trên các trình duyệt web. Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho Người dùng biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận Cookies mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho Người dùng khi nhận được Cookies mới hoặc cách tắt hẳn chức năng Cookies.

Thông tin được thu thập từ các nguồn khác:

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin Người dùng từ các nguồn có thể truy cập công khai là các thông tin có sẵn và công khai trên các trang web và mạng xã hội.

Thông tin Người dùng cũng có thể được thu thập từ bên thứ ba, bao gồm các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các đối tác thương mại là các bên cung cấp dịch vụ, các đối tác thực hiện chương trình giới thiệu về khách hàng tiềm năng, các đối tác cung cấp các thông tin để chống lại hành vi gian lận, phạm tội, các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo…v.v.

Khi chúng tôi thu thập Thông tin Người dùng từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển cho chúng tôi một cách phù hợp và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành.

1.2  Trẻ em

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Cụ thể, các trang web  của chúng tôi không được thiết kế hoặc hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi không bao giờ cố ý thu thập hoặc lưu giữ thông tin về bất kỳ ai dưới 13 tuổi, ngoại trừ nếu đó là một phần của cam kết cung cấp dịch vụ chuyên môn.

Nếu chúng tôi biết rằng dữ liệu cá nhân của trẻ em bị thu thập khi chưa có sự cho phép thích hợp, dữ liệu đó sẽ bị xóa ngay khi có thể.

 

2.
Cách thức chúng tôi sử dụng Thông tin Người dùng

Thông tin Người dùng sẽ được chúng tôi sử dụng theo Chính sách Quyền riêng tư này và cho mục đích cụ thể. Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin Người dùng khi chúng tôi có cơ sở pháp lý hợp lệ để làm như vậy, tùy thuộc vào từng trường hợp, chúng tôi có thể căn cứ trên sự cho phép của Người dùng hoặc căn cứ vào quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện giao kết với Người dùng, bảo vệ lợi ích trọng yếu của Người dùng hoặc của những người khác hoặc để tuân thủ pháp luật.

Chúng tôi cũng có thể xử lý Thông tin Người dùng khi chúng tôi tin rằng dữ liệu đó là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của người khác, có tính đến quyền, lợi ích và mong đợi của Người dùng.

Chúng tôi không có chính sách cung cấp Thông tin Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ hoặc bất kỳ mục đích nào khác, trừ khi chúng tôi đã tuân thủ trình tự được phép theo các quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu để thực hiện việc này một cách hợp pháp.

Thông tin Người dùng được chúng tôi sử dụng để vận hành, cung cấp và cải tiến Dịch vụ, cho các mục đích:

 

Hỗ trợ việc xử lý yêu cầu và trợ giúp Người dùng: Các cuộc gọi, tin nhắn và/hoặc các hình thức liên hệ khác từ và/hoặc đến chúng tôi sẽ được lưu trữ dưới hình thức bao gồm nhưng không giới hạn ghi âm, ghi hình, tự động hoặc chủ động, nhằm hỗ trợ giải quyết các yêu cầu hợp lệ từ Người dùng, theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng, cập nhật hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nghiên cứu phát triển: thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm và phát triển bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc tạo hồ sơ khách hàng, để phân tích cách Người dùng tiến hành các hoạt động trên các nền tảng của chúng tôi, cải tiến các Dịch vụ để nâng cao trải nghiệm của Người dùng, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm đồng thời bảo vệ dữ liệu, cải thiện và tăng cường an toàn, an ninh, bảo mật.

Tiếp thị và quảng bá: chúng tôi có thể liên lạc với Người dùng theo nhiều hình thức như email, gọi điện, dịch vụ tin nhắn, gửi tin trực tuyến cho mục đích tiếp thị và quảng cáo các dịch vụ của chúng tôi (không loại trừ các sản phẩm, dịch vụ của các đối tác được phát triển và cung cấp đến Người dùng thông qua nền tảng

Đảm bảo và tăng cường tính an toàn và bảo mật: thực hiện các hành động nhằm ngăn ngừa gian lận, hành vi phạm tội, đảm bảo an ninh hệ thống, thực hiện lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự. Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ và mọi phương tiện/thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch vụ

Phòng chống gian lận và quản lý rủi ro: thực hiện các hành động nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo nhận dạng Người dùng hay bất cứ hành vi gian lận, bất hợp pháp liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và truy tố tội phạm; phát hiện, ngăn chặn các hành vi sai trái, lừa đảo hoặc thiếu sót liên quan đến Dịch vụ hoặc bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ hay liên quan đến mối quan hệ giữa chúng tôi và Người dùng hoặc các đối tác trong việc cung cấp, sử dụng Dịch vụ; sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro.

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và quy định pháp luật, ví dụ như thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật, lưu trữ thông tin dữ liệu giao dịch.

Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Dịch vụ.

Trong một số trường hợp có liên quan đến việc sử dụng một số Dịch vụ cụ thể, và đối với các mục đích sử dụng Thông tin Người dùng không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của Người dùng, chúng tôi sẽ yêu cầu sự cho phép của Người dùng về việc sử dụng Thông tin Người dùng và nó chỉ được thực hiện sau khi có sự cho phép này.

 

ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI

Dịch vụ sửa chữa điện nước tại Hà Nội uy tín giá rẻ, thợ chuyên sửa chữa máy bơm nước, đường ống nước, bình nóng lạnh, thiết bị nhà tắm, nhà vệ sinh và các thiết bị điện nước, điện lạnh, điện dân dụng. 

»»» Hotline: 0354.892.789 (Có hỗ trợ Zalo)
»»» Websitediennuochanoi.vn
»»» Facebook:

»Cơ sở Hà Đông: 62 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
 

» Cơ sở Đống Đa: 195 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
 

» Cơ sở Cầu Giấy: 1/75 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
 

» Cơ sở Hai Bà Trưng: Số 84 Phố Vọng - Hai Bà Trưng
 

» Cơ sở Tây Hồ: Số 375 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội
 

» Cơ sở Thanh Xuân: Số 303 Trường Trinh  - Thanh Xuân

 

» Cơ sở Long Biên: 378 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

 

» Cơ Sở Hoàn Kiếm: 38 Nguyễn Hữu Huân -Hoàn Kiếm

 

» Cơ Sở Từ Liêm : 99 Hồ Tùng Mậu - Từ Liêm

 

» Cơ Sở Ba Đình: 298 Kim Mã - Ba Đình

 

» Cơ Sở Thanh Trì: Số 4 Cầu Bươu - Thanh Trì Hà Nội

 

UY TÍN HÀNG ĐẦU

UY tín, hiệu quả lâu dài

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT

Cam kết giá cạnh tranh nhất

Hỗ trợ 24/24

Hỗ trợ nhanh 24h/7

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.

0354.892.789